Czym jest olej ceramiczny?

Olej ceramiczny to rodzaj oleju syntetycznego używanego do smarowania i ochrony części ceramicznych w silnikach samochodowych. Jest on stosowany od dziesięcioleci i często zalecany przez producentów do silników wykorzystujących części ceramiczne, ponieważ chroni przed ekstremalnymi temperaturami, utlenianiem i erozją cząstek stałych.

 

Powstaje z mieszania materiałów syntetycznych i surowców ropopochodnych w celu uzyskania mieszanki, która spełnia specyficzne potrzeby ceramicznych części silnika. Oprócz działania jako środek smarny, olej ceramiczny działa również w celu zapobiegania zbyt wysokiej temperaturze w silniku, a także zapobiega rdzewieniu silników. Materiał syntetyczny chroni przed utlenianiem, które zachodzi, gdy silnik się nagrzewa i reaguje z tlenem w powietrzu.

Olej ceramiczny jest bardzo podobny do olejów syntetycznych stosowanych w samochodach z metalowymi częściami. Główna różnica między olejem ceramicznym a tradycyjnymi olejami syntetycznymi polega na tym, że oleje ceramiczne nie zawierają żadnych cząstek metalicznych, więc dobrze współpracują z ceramiką węglową i innymi rodzajami ceramiki, które są wykorzystywane jako części silnika. Tradycyjne oleje syntetyczne mogą mieszać się z cząstkami metalicznymi, co sprawia, że nie nadają się do stosowania w silnikach z ceramiką węglową lub innymi rodzajami ceramiki. Firmy produkujące silniki ceramiczne zalecają stosowanie oleju ceramicznego w silnikach, ponieważ pomoże on zapewnić dodatkową ochronę tym specjalistycznym częściom. Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie https://onetrace.pl/