Systemy logistyczne. Co należy o nich wiedzieć?

Systemy logistyczne to zorganizowana struktura, odpowiedzialna za zarządzanie najważniejszymi operacjami w firmie. W systemach logistycznych można wyodrębnić kilka ważnych podzespołów, które muszą być pomiędzy sobą ściśle połączone. Co zatem warto o nich wiedzieć?

 

Systemy jedno-, wielostopniowe i kombinowane

Systemy logistyczne można podzielić na kilka rodzajów. Pierwsze z nich to systemy jednostopniowe, które opisują sytuację, w której towar przechodzi z punktu nadania do odbioru, a następnie do klientów. W systemach wielostopniowych istnieje punkt pośredni, na przykład magazyn czy punkt przeładunkowy, skąd towary są transportowane do punktu odbioru i stamtąd do klientów. W systemie kombinowanym przeprowadzane są obie operacje, w zależności od potrzeb.

 

Ważne działy systemów logistycznych przedsiębiorstwa

W każdym przedsiębiorstwie możemy wyróżnić różnorodne działy, które odpowiadają za jego ostateczne funkcjonowanie. Możemy między innymi wspomnieć o takich działach jak zarządzanie zaopatrzeniem i magazynem, transportem, zamówieniami, pakowaniem i wysyłką do klientów.

Oprócz poszczególnych działów ważnymi elementami systemu logistycznego są też dobra materialne, takie jak budynki, w tym magazyn, środki transportu, infrastruktura drogowa czy też drobne urządzenia transportowe, między innymi wózki widłowe.

Sprawna obsługa systemów logistycznych odpowiada za działanie przedsiębiorstwa, dlatego zawsze należy przywiązywać do niej wysoką wagę.