Systemy przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe są instalowane w celu zapobiegania pożarom w wyniku rozprzestrzeniania się ognia i dymu z jednego miejsca do drugiego. Mają szeroki zakres zastosowań, od budynków biurowych, zakładów przemysłowych, szpitali, laboratoriów badawczych, lotnisk i innych miejsc publicznych. Stosowane są również głównie do środków przeciwpożarowych podczas budowy lub remontu budynku. Jednym z najczęstszych typów są drzwi metalowe lub drewniane z poziomym panelem, który otwiera się do góry po aktywacji pod wpływem ciepła. Innymi rodzajami bram przeciwpożarowych są drzwi automatyczne, które otwierają się pod wpływem czujnika dymu lub ciepła. Bramy mogą być również zintegrowane ze ścianą budynku.

Systemy przeciwpożarowe składają się głównie z dwóch części: systemu detekcji pożaru i systemu gaszenia pożaru. System detekcji pożaru składa się z czujników pożarowych, które wykrywają dym i ciepło. Czujniki umieszczane są zazwyczaj na suficie lub ścianach. Gdy czujnik wykryje pożar, uruchamia się system gaszenia pożaru. System gaszenia pożaru składa się z dyszy gaśniczej, armatury gaśniczej i instalacji gaśniczej. Dysza gaśnicza umieszczana jest zazwyczaj na dachu lub wieży bramy przeciwpożarowej. Armatura gaśnicza składa się z manometru, który mierzy ciśnienie pary wodnej, i zaworu odcinającego, który reguluje przepływ pary. Instalacja gaśnicza składa się z rur, zaworów, kolan i złączek.

Detekcja pożaru jest najważniejszym elementem systemu przeciwpożarowego, ponieważ dzięki niej możliwe jest szybkie i skuteczne reagowanie na pojawiający się pożar. Podstawowym celem detekcji jest wykrycie ognia oraz dymu, który może rozprzestrzenić się po całym budynku.

Najczęstszymi rodzajami detekcji pożaru są czujniki temperatury, czujniki dymu oraz czujniki optyczne. Czujniki temperatury wykorzystują zjawisko termoelektryczności, które polega na tym, że ciepło powoduje przepływ elektronów między metalami. Czujnik dymu wykorzystuje zjawisko promieniowania podczerwonego, które jest bardziej intensywne dla cząsteczek dymu niż powietrza. Czujniki optyczne wykorzystują zjawisko odbicia światła.