Uzależnienia behawioralne charakterystyka diagnoza i leczenie

Co to są uzależnienia behawioralne?

Uzależnienia behawioralne nie są ograniczane tylko do narkotyków lub alkoholu – to wszelkie działania, które są wykonywane powtarzalnie, pomimo negatywnych wyników tych działań dla jednostki. Wiele z tych czynności w innych okolicznościach byłoby normalnymi czynnościami dnia codziennego, ale gdy stają się nałogiem, mogą być destrukcyjne. Ośrodek leczenia Uzależnień

Zakres działań, które mogą prowadzić do uzależnienia behawioralnego, jest ogromny i obejmuje takie rzeczy jak hazard, jedzenie, seks, korzystanie z Internetu, zakupy i wiele innych. Głównym wyznacznikiem, czy dane działanie jest uzależnieniem, jest to, że osoba nie jest w stanie przestać go wykonywać, mimo negatywnych konsekwencji.

Diagnoza uzależnień behawioralnych

Diagnozowanie uzależnień behawioralnych jest często trudne, ponieważ nie ma określonych testów laboratoryjnych do zidentyfikowania tych problemów. Lekarze muszą polegać na opisach zachowań pacjenta oraz ewentualnych fizycznych objawach, które mogą wynikać z tych zachowań. Wiele osób, które borykają się z uzależnieniem, nie dostrzega swojego problemu lub nie chce go przyznać.

Psychiatrzy często korzystają z różnych narzędzi i testów kwestionariuszowych, aby ocenić, czy zachowanie osoby jest problematyczne i czy należy uznać je za uzależnienie behawioralne. Diagnozy opierają się na kryteriach zawartych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) lub Manualu Diagnóstycznym i Statystycznym Zaburzeń Psychicznych (DSM).

Leczenie uzależnień behawioralnych

Leczenie uzależnień behawioralnych często obejmuje terapię behawioralną, która pomaga osobom zmienić swoje zachowania i zrozumieć wpływ, jaki mają one na ich życie. Istnieją też różne terapie grupowe i programy wsparcia, które mogą pomóc osobom radzić sobie ze swoim uzależnieniem. W niektórych przypadkach leki mogą być również pomocne.

Aby leczenie było skuteczne, osoba musi być gotowa do zmiany. To oznacza zrozumienie negatywnych konsekwencji swojego uzależnienia i pragnienie zmiany. Leczenie może być długotrwałe i często wymaga stałego wsparcia. Niekiedy potrzebne jest także leczenie współwystępujących schorzeń psychicznych, które często idą w parze z uzależnieniami behawioralnymi.