Wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenia i rozbiórki to usługi, które polegają na fizycznym zniszczeniu obiektu lub jego części. Służą one przede wszystkim do likwidacji starej zabudowy w celu umożliwienia budowy nowej. Wyburzanie i rozbiórka mogą być również wykonywane ze względów bezpieczeństwa, np. w przypadku budynków grożących zawaleniem się. Najczęściej stosowanymi metodami wyburzeń i rozbiórek są: mechaniczne (np. koparka), chemiczne (np. ładowanie materiałów wybuchowych) oraz fizyczne (np. rozbiórka ręczna).

Wyburzenia i rozbiórki są procesem skomplikowanym i niebezpiecznym, dlatego powinny być wykonywane tylko przez doświadczone i wykwalifikowane osoby. Przed rozpoczęciem prac należy także zwrócić się o pozwolenie do ich wykonania odpowiednim organom.

Wyburzenia i rozbiórki to usługi, które powinny być wykonywane tylko przez doświadczone i wykwalifikowane osoby. Przed rozpoczęciem prac należy także zwrócić się o pozwolenie do ich wykonania odpowiednim organom.

Wyburzenia i rozbiórki mogą być wykonywane na dwa sposoby – całkowite lub częściowe. Pierwszy z nich polega na fizycznym zniszczeniu obiektu lub jego części, a drugi – na usunięciu tylko niektórych elementów, np. ścian, dachu czy stropu.

Wyburzanie i rozbiórka mogą być również wykonywane ze względów bezpieczeństwa, np. w przypadku budynków grożących zawaleniem się.