Jak nauczyć się skutecznie negocjować?

Trudno jest dobrze negocjować, jeśli nie wiesz, co robisz. W rzeczywistości większość ludzi nie rozumie samego procesu negocjacji. Wiele osób mówiło mi, że ich zdaniem negocjacje to po prostu „wymiana tego, co ty chcesz, na to, czego oni chcą”. To nie są negocjacje – to przekupstwo! Negocjacje nie polegają na próbie skłonienia kogoś do zrobienia czegoś dla ciebie, ale na wspólnym osiągnięciu porozumienia w sprawie wyniku, który przyniesie korzyści obu stronom.

 

Aby być skutecznymi negocjatorami, musimy dobrze zrozumieć nasze własne potrzeby, chęci i interesy oraz to, w jaki sposób odnoszą się one do danej sytuacji. Istnieją dwie podstawowe elementy, które łączą się w każdych negocjacjach:

-Twoje potrzeby i chęci – Czego potrzebujesz lub chcesz od tej sytuacji? W jaki sposób druga strona może pomóc Ci zaspokoić te potrzeby lub pragnienia? Czego potrzebuje lub chce druga strona w tej sytuacji? Jak można pomóc drugiej stronie w zaspokojeniu tych potrzeb lub życzeń?

-Względne zasoby stron – Ile mocy każdy z was wnosi do stołu? To pytanie o twoje własne umiejętności i zdolności, a także o to, jak postrzegają je inni. Może to obejmować takie rzeczy jak m.in. twoja reputacja. 

Więcej podobnych porad znajdziesz na stronie https://tiptors.pl/